fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Dziennik Ustaw Nr 235 z 18 grudnia 2007

Rozporządzenia ministrów (poz. 1726 – 1733):
infrastruktury z 4 grudnia w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych; od 2 stycznia 2008 r., • obrony narodowej z 11 grudnia zmieniające rozporządzenia w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych; od 1 stycznia 2008 r.
sprawiedliwości z 6 grudnia w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta prokuratora; od 18 grudnia, • spraw wewnętrznych i administracji, pięć 7 grudnia, w sprawie: – nadania osobowości prawnej Związkowi Księży Moderatorów Sodalicji Mariańskich Uczniów Szkół Średnich w Archidiecezji Krakowskiej; od 2 stycznia, – trybu dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego, – trybu przekazywania policji osób lub przedmiotów odnalezionych na skutek wglądu do danych SIS, a także związanych z tym obowiązków policji; te dwa od 18 grudnia, – zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczenia oraz wzorów aktów stanu cywilnego, ich odpisów, zaświadczeń i protokołów (zmiana), – rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (zmiana); te dwa od 2 stycznia. Wyroki Trybunału Konstytucyjnego (poz. 1734 – 1735), z 10 i 11 grudnia, w sprawie niezgodności z konstytucją: • art. 128 ust. 1 ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych jest niezgodny z konstytucją w zakresie, w jakim stanowi podstawę do zastosowania art. 96 ust. 1 pkt 2 tej ustawy do stanów faktycznych zaszłych w czasie obowiązywania ustawy z 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (P 43/07); stracił moc obowiązującą 18 grudnia, • § 16 ust. 4 zdanie drugie rozporządzenia ministra finansów z 25 maja 2005 r. (DzU nr 95, poz. 7998 i nr 1023, poz. 860) w zakresie, w jakim – w wypadku wystawienia faktury korygującej –uzależnia prawo do obniżenia kwoty podatku należnego od posiadania potwierdzenia odbioru tej faktury; ten przepis straci moc 18 grudnia 2008 r. Zobacz treść Dz.U. nr 235
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA