fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Skonsultuj z radą ważne sprawy firmowe

Twoje obowiązki wobec rady pracowników nie ograniczają się tylko do informowania jej o ważnych kwestiach dla zakładu. Musisz z nią także przeprowadzać konsultacje
Przeprowadzanie konsultacji oznacza wymianę poglądów oraz podjęcie dialogu między pracodawcą a radą pracowników. Tak tłumaczy to ustawa z 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (DzU z 2006 r. nr 79, poz. 550, dalej ustawa).Szef ma więc obowiązek prowadzić konsultacje z radą pracowników w sprawach dotyczących:- stanu, struktury i przewidywanych zmian zatrudnienia oraz działań mających na celu utrzymanie poziomu zatrudnienia,- działań, które mogą powodować istotne zmiany w organizacji pracy lub podstawach zatrudnienia.Ta forma współdziałania dotyczy wyłącznie zagadnień pracowniczych. W sprawach gospodarczych radzie przysługuje jedynie prawo wypowiedzenia się, czyli zaopiniowania przekazywanych przez pracodawcę informacji o sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa.Ustawa zawiera wskazówki dotyczące sposobu przeprowadzania konsultacji. Powinny być one prowadzone w terminie, formie i zakresie umożliwiającym pracodawcy ...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA