fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Praca, emerytury, renty

Więcej pieniędzy dla powiatowych urzędów pracy

Samorządy powiatowe nadal będą pomagały bezrobotnym w powrocie na rynek pracy
Do 2013 r. przedłużono dotychczasowe zasady finansowania pensji urzędników zajmujących się pośrednictwem pracy i doradztwem zawodowym.
Starosta, który otrzyma na ten cel pieniądze z Funduszu Pracy, będzie z nich mógł zrefundować również część kosztów realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, a nawet zakup sprzętu oraz materiałów biurowych dla powiatowego urzędu pracy realizującego te projekty. Z tej ostatniej możliwości będzie mogło skorzystać także Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, które już teraz prowadzi kilka takich projektów. Dodatki do wynagrodzeń dla pracowników powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy z początkiem roku tracą obligatoryjny charakter. Teraz pośrednicy pracy i doradcy zawodowi będą mogli je otrzymać w zależności od stopnia posiadanej licencji i doskonalenia kwalifikacji zawodowych oraz jakości wykonywanej pracy. Z kolei specjaliści do spraw rozwoju zawodowego, specjaliści do spraw programów oraz liderzy klubów pracy będą się musieli wykazać przygotowaniem zawodowym.
Zmieniają się zasady przyznawania zasiłków dla bezrobotnych. Teraz okres ich pobierania będzie zależał od stopy bezrobocia w powiecie. Dotychczas stopę tę obliczano dla całego terenu działania PUP. W wypadku urzędów działających na terenie kilku powiatów, zwłaszcza łączących powiaty miejskie i wiejskie, powodowało to niepotrzebne ograniczenie prawa do zasiłku dla bezrobotnych w biedniejszych powiatach wiejskich. [ramka][b]Podstawa prawna[/b] - [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=238960]Ustawa z 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (DzU nr 176, poz. 1243)[/mail].[/ramka]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA