fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Edukacja i wychowanie

Uczelnie dostaną dotację na poprawę jakości kształcenia

To, ile dany wydział otrzyma pieniędzy, będzie zależało m.in. od liczby nauczycieli akademickich, studentów stacjonarnych i doktorantów
Fotorzepa, Jakub Kamiński
W przyszłym roku wydziały po raz pierwszy otrzymają dodatkowe pieniądze na poprawę jakości kształcenia
1 stycznia 2012 r. zaczną obowiązywać trzy rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego określające zasady przyznawania dotacji z budżetu państwa dla uczelni. Zgodnie z tym w sprawie sposobu podziału i trybu przekazywania podmiotowej dotacji na dofinansowanie zadań projakościowych (DzU nr 251, poz. 1508) o dodatkowe wsparcie będą mogły się starać zarówno uczelnie publiczne, jak i niepubliczne. W budżecie na 2012 r. na poprawę jakości kształcenia zarezerwowano blisko 230 mln zł.
Wydziały, którym Polska Komisja Akredytacyjna przyznała ocenę wyróżniającą, będą mogły otrzymać do 600 tys. zł dotacji. PKA będzie rekomendowała co trzy lata maksymalnie 25 najlepszych wydziałów. Z tym że podstawowe jednostki organizacyjne uczelni, np. wydziały, może oceniać dopiero od 1 października 2011 r. Dlatego w pierwszym podziale będą uczestniczyć jednostki wyróżnione od 2009 r., mające I kategorię jednostki naukowej.
Wbrew pierwotnym założeniom minister nauki nie będzie mógł zakwalifikować do dofinansowania jednostki nierekomendowanej przez PKA. Środowisko akademickie wskazywało bowiem, że mogłoby to prowadzić do nieprawidłowości.
Zgodnie z sugestią Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego rozporządzenie zawiera zasady podziału kwoty pomiędzy wyróżnione jednostki. To, ile dany wydział otrzyma pieniędzy, będzie zależało m.in. od liczby nauczycieli akademickich, studentów stacjonarnych i doktorantów.  Z kolei wydziały, które przygotują plan uruchomienia systemu poprawy jakości i krajowych ram kwalifikacji, będą mogły w drodze konkursu ubiegać się o 500 tys. zł dotacji. – Zależnie od wielkości wydziału i kosztochłonności studiów przez niego prowadzonych będzie to kwota duża albo mała – zauważa prof. Wiesław Banyś, rektor Uniwersytetu Śląskiego. Aby wziąć udział w konkursie, wydział będzie musiał przygotować program poprawy jakości kształcenia i wdrażania KRK, harmonogram i kosztorys jego realizacji.
Bartosz Loba, rzecznik prasowy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wyjaśnia, że środki, które otrzyma jednostka, będą mogły być przeznaczone m.in. na wynagrodzenia pracowników, jeśli zostanie to uwzględnione w kosztorysie programu.
Część dotacji projakościowej trafi też do krajowych naukowych ośrodków wiodących wyłonionych w drodze konkursu. W 2012 r. każdy KNOW będzie mógł otrzymać maksymalnie 10 mln zł.
Nauczyciele z dobrych szkół wyższych mogą otrzymać podwyżki
1 stycznia wejdzie w życie również rozporządzenie z 21 października 2011 r. w sprawie podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni i jednostek naukowych na pomoc materialną dla studentów i doktorantów (DzU nr 160, poz. 957). Dotychczas zasady te określał załącznik do rozporządzenia. Blisko 1,5 mld zł zostanie podzielonych zgodnie z zasadą, że na stypendia socjalne musi zostać przeznaczonych nie mniej niż 60 proc. Pieniądze te trafią też do doktorantów. Ponadto uzupełniająca część dotacji, tzw. rezerwa, zwiększy się z 1,5 do 5 proc.
Ponadto od początku nowego roku zacznie obowiązywać rozporządzenie z 8 sierpnia 2011 r. w sprawie trybu udzielania oraz rozliczania dotacji na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji uczelni publicznej (DzU nr 179, poz. 1068). Szkoły będą musiały występować o udzielenie wsparcia. Ich wnioski będzie oceniał zespół powołany przez ministra, złożony z urzędników. Ostateczną decyzję w sprawie dotacji podejmie jednak minister nauki i szkolnictwa wyższego.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA