fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami otwiera drogę do przetargu

Jeśli potrzebujesz potwierdzenia, że nie zalegasz ze składkami ZUS, zwróć się do jego oddziału o taki dokument. Ten tylko w kilku wypadkach może odmówić pisma, co możesz zaskarżyć do sądu
Zaświadczenie o tym, że pracodawca nie zalega w opłacaniu składek, podobnie jak o tym, że nie ma zaległości z podatkami, jest wymagane przy staraniu się o kredyt czy udział w zamówieniach publicznych. To także ważna informacja dla kontrahentów, że firma ma stabilną sytuację finansową i wywiąże się z zobowiązań.Zaświadczenie stanowi urzędowe potwierdzenie faktów lub stanu prawnego. To o składkach poświadcza brak zaległości, a wydaje je ZUS na żądanie zainteresowanej osoby.Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych nie reguluje wydawania takich dokumentów. W tym zakresie stosuje się art. 217 – 220 kodeksu postępowania administracyjnego o wydawaniu zaświadczeń w związku z art. 123 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (dalej ustawa o sus).Zgodnie z art. 217 k.p.a. ZUS wydaje zaświadczenie na wniosek osoby ubiegającej się o nie, jeżeli:- przepis wymaga urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego,- ubiegający się o zaświa...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA