fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Rozwiązanie umowy ma prawne ograniczenia

Firma, która rozwiązuje umowę z pracownikiem zatrudnionym na czas określony, nie musi podawać przyczyny wypowiedzenia, ale nie może nadużywać swego prawa do zwolnienia.
Iwona S. była zatrudniona w jednej ze słubickich firm na czas określony. Gdy nagle i bez powodu została zwolniona z pracy, odwołała się do sądu. Sąd rejonowy podczas postępowania ustalił, że umowa bez wątpienia została zawarta na czas określony (trzy lata), choć zakładała dłuższy niż przewidziany w art. 33 kodeksu pracy okres wypowiedzenia. Zdaniem sądu została także prawidłowo rozwiązana. Pracodawca wypłacił nawet Iwonie S. odprawę, gdyż do zwolnienia doszło z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy. Sąd uznał, że zgodnie z kodeksem pracy rozwiązanie umowy zawartej na czas określony nie wymaga od pracodawcy uzasadnienia takiej decyzji. Podobne rozstrzygnięcie w tej sprawie podjął sąd okręgowy.W skardze kasacyjnej do Sądu Najwyższego Iwona S. zwróciła się o uchylenie niekorzystnych dla niej wyroków. Powołała się na to, że pominęły one bardzo istotne dla sprawy dowody, które wskazywały na nadużycie prawa do zwolnienia jej z pra...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA