fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Przed akcesją prawo Unii nie obowiązywało

Jeśli obowiązek podatkowy w VAT powstał przed 1 maja 2004 r., to nawet gdyby decyzja została wydana po tej dacie, podatnik nie ma szans, by ją zakwestionować.
Taki wyrok wydał Naczelny Sąd Administracyjny w sprawie spółki Royal Industries, której organy skarbowe zarzuciły zaniżenie VAT za 2003 r. i obciążyły ją za to dodatkową 30-proc. sankcją (sygn. I FSK 1527/07).W odwołaniu do izby skarbowej i w skargach do sądów spółka podnosiła, że sankcje są niezgodnie z VI dyrektywą UE, która nie pozwala na wprowadzenie tego rodzaju obciążenia bez wynegocjowania go jako środka specjalnego. Polska zaś tego nie zrobiła.Podatniczka zarzucała więc naruszenie przez organy art. 249 TWE oraz art. 91 ust. 3 naszej konstytucji. Ten ostatni przepis mówi, że ratyfikowana umowa międzynarodowa stanowi część porządku prawnego państwa i jest stosowana bezpośrednio. Zdaniem spółki oznacza to, że właśnie tak należy traktować VI dyrektywę UE, gdy decyzja dotycząca zobowiązania podatkowego zapadła już po przystąpieniu Polski do Wspólnoty. A tak było w rozpoznawanej sprawie. Obrót, który podlegał VAT, spółka uzyskała w 20...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA