fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Finanse

Fuzje i przejęcia w USA mają największą wartość

Fuzji i przejęć o największej łącznej wartości (11,5 bln euro) dokonano w Stanach Zjednoczonych. Liderem pod względem liczby przeprowadzonych transakcji okazała się Europa Zachodnia (129 tys.) – wynika z badania „Rynek M&A. Struktura, zmienność, premie akwizycyjne” przeprowadzonego przez Obszar Rynków Kapitałowych Banku Zachodniego WBK
Autorzy opracowania zbadali rekordową liczbę transakcji dokonanych w latach 2000-2010. Tendencje rynku fuzji i przejęć (M&A) zostały przeanalizowane pod kątem porównania USA i Europy Zachodniej oraz Europy Środkowo-Wschodniej i Polski. Pod uwagę wzięto 9 branż i ponad 430 tys. transakcji o łącznej wartości szacowanej na ponad 29 bln euro.
Rynek M&A w Europie Środkowo-Wschodniej okazał się ponad 16-krotnie mniejszy od rynku Europy Zachodniej, natomiast polski rynek fuzji i przejęć 10-krotnie mniejszy od rynku Europy Środkowo-Wschodniej. Polskie transakcje M&A stanowią zaledwie ok. 0,2 proc. wartości rynku globalnego.
W Polsce stosunek wartości rynku M&A do PKB wyniósł średnio 2 proc., podczas gdy w USA i Europie Środkowo-Wschodniej był pięciokrotnie, a w Europie Zachodniej ponad czterokrotnie wyższy.
Za 80 proc. wartości M&A odpowiadało w USA i w Europie Zachodniej jedynie 9 proc. transakcji, podczas gdy w Europie Środkowo-Wschodniej i Polsce odpowiednio 11 i 16 proc. transakcji.
Rynek M&A w ostatnich latach wyraźnie odczuł spadki na giełdowych parkietach. W USA wraz z 1 proc. spadkiem indeksu giełdowego S&P 500 wartość fuzji i przejęć zmalała o ponad 2 proc. W Europie Zachodniej analogiczny spadek miał wartość ok. 1,5 proc. Inaczej wygląda sytuacja w naszym rejonie. - W Europie Środkowo-Wschodniej i Polsce nie ma wyraźnej zależności pomiędzy koniunkturą a rynkiem M&A. W naszej części Europy fuzje i przejęcia to przede wszystkim prywatyzacje ujęte w agendach rządowych – mówi Rafał Skowroński, Dyrektor Departamentu Doradztwa Obszaru Rynków Kapitałowych BZ WBK.
Najpopularniejsze branże (zarówno w USA, jak i w Europie Zachodniej), w których dokonywane są fuzje i przejęcia, to finanse, przemysł, energetyka i produkty konsumpcyjne. Trzy pierwsze z wymienionych branż dominowały również w Europie Środkowo-Wschodniej, łącznie z branżą telekomunikacyjną. W Polsce wyróżniały się: telekomunikacja, energetyka, produkty konsumpcyjne i finanse.
Eksperci Obszarów Rynków Kapitałowych BZ WBK szacują, że w 2012 r. globalny rynek M&A doświadczy spadków liczby i wartości zawieranych transakcji. Na 2013 r. eksperci przewidują odbicie na rynku kapitałowym i tym samym rozwój rynku fuzji i przejęć w Europie Środkowo-Wschodniej oraz utrzymujące się wolumeny transakcji w USA i Europie Zachodniej.
Źródło: ekonomia24
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA