fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

M.P. Nr 84 z 19 września 2011

Postanowienia prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej:
- z 15 lipca 2011 r. o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego, poz. 858 - z 2 sierpnia 2011 r. o zmianie w składzie Rady Ministrów, poz. 859
- z 2 sierpnia 2011 r. o zmianie w składzie Rady Ministrów, poz. 860 - z 4 sierpnia 2011 r. o mianowaniu na stopień nadinspektora celnego, poz. 861 - z 9 sierpnia 2011 r. o nadaniu stopni oficerskich generała broni, generała dywizji oraz generała brygady, poz. 862 Postanowienia prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej: - z 20 czerwca 2011 r. o nadaniu odznaczeń, poz. 863 - z 25 czerwca 2011 r. o nadaniu orderu, poz. 864 - z 28 czerwca 2011 r. o nadaniu orderów, poz. 865 - z 28 czerwca 2011 r. o nadaniu orderów i odznaczeń, poz. 866 - z 28 czerwca 2011 r. o nadaniu odznaczeń, poz. 867 - z 28 czerwca 2011 r. o nadaniu odznaczeń, poz. 868 - z 29 czerwca 2011 r. o nadaniu orderu, poz. 869 - z 29 czerwca 2011 r. o nadaniu orderu, poz. 870 - z 29 czerwca 2011 r. o nadaniu orderów, poz. 871 - z 29 czerwca 2011 r. o nadaniu orderów, poz. 872 - z 29 czerwca 2011 r. o nadaniu orderów i odznaczeń, poz. 873 - z 29 czerwca 2011 r. o nadaniu odznaczeń, poz. 874 - z 29 czerwca 2011 r. o nadaniu odznaczeń, poz. 875 - z 29 czerwca 2011 r. o nadaniu odznaczeń, poz. 876 - z 1 lipca 2011 r. o nadaniu orderów, poz. 877 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej: - z 5 września 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów protokołów głosowania i protokołów z wyborów stosowanych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, poz. 878 Zarządzenie: - ministra gospodarki z 7 września 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Regulacji Energetyki, poz. 879 Obwieszczenia: - ministra pracy i polityki społecznej z 8 września 2011 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za II kwartał 2011 r., poz. 880 - ministra sprawiedliwości z 1 września 2011 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich, poz. 881 - prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z 7 września 2011 r. w sprawie miesięcznej wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w IV kwartale 2011 r., poz. 882 Zobacz treść M.P. Nr 84
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA