fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatki

Fiskus nie pobierze podatku od obligacji PKP

Fiskus nie pobierze podatku od dochodów z odsetek, dyskonta lub odpłatnego zbycia obligacji wyemitowanych w 2011 r. przez PKP na rynkach zagranicznych
Ministerstwo Finansów przygotowało projekt rozporządzenia w tej sprawie.
Zaniechanie poboru ma dotyczyć obligacji wyemitowanych w celu refinansowania zobowiązań objętych gwarancją Skarbu Państwa. Muszą one jednak powstać w wyniku realizacji ustawy z 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe (DzU nr 84, poz. 948 ze zm.). Podatku nie trzeba będzie płacić od dochodów (przychodów) uzyskanych z obligacji, odsetek lub dyskonta od 2011 r. do 31 grudnia 2016 r.
Przewidziane w rozporządzeniu rozwiązanie adresowane będzie do osób fizycznych niemających miejsca zamieszkania w Polsce. Nowe przepisy będą też miały zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych z tego tytułu przez osoby prawne, jednostki organizacyjne i spółki nieposiadające osobowości prawnej, które nie mają siedziby ani zarządu w Polsce. Pod warunkiem że zgodnie z przepisami prawa podatkowego państwa, na terytorium którego mają siedzibę lub zarząd, są traktowane jak osoby prawne i podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów. I  to niezależnie od miejsca ich osiągania. Jak wynika z uzasadnienia, PKP zamierza wyemitować euroobligacje o wartości do 200 mln euro. Nie zostaną objęte gwarancją Skarbu Państwa i będą miały charakter prywatny lub publiczny. etap legislacyjny: uzgodnienia międzyresortowe Zobacz serwis » Prawo dla Ciebie » Podatki » Dochody kapitałowe » Obligacje
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA