fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

VAT

Jak rozliczać VAT, gdy za niedobory odpowiada pracownik

Odpowiedzi fiskusa dotyczące rozliczania VAT po stwierdzeniu niedoboru są niejednolite. Na takie same pytania można znaleźć różne odpowiedzi
Przykładem są pisma dotyczące obowiązku korygowania VAT odliczonego przy zakupie towarów, które zaginęły a stratami obciążono pracownika odpowiedzialnego materialnie za mienie firmy.
Z interpretacji Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 13 kwietnia 2011 (ITPP1/ 443-122/11/KM) wynika, że w wówczas firma traci prawo do odliczenia VAT zawartego w cenie zakupu. Z pytaniem zwróciła się firma zajmująca się transportem autobusowym. Posiada ona warsztat, w którym naprawia należące do niej pojazdy. W czasie jednego ze spisów z natury części zamiennych stwierdzono ich niedobory. Osoby materialnie odpowiedzialne tłumaczyły się, że wydając części zamienne i inne materiały do naprawy autobusów nie wystawiły dokumentów RW, co spowodowało różnice między stanem rzeczywistym a stanem ewidencyjnym.
Nie potrafiły jednak wskazać, do naprawy którego autobusu zostały zużyte. Niedobór został więc uznany za zawiniony i osoby materialnie odpowiedzialne zostały obciążone stratami. Izba skarbowa nakazała skorygować VAT naliczony przy zakupie części. Wyjaśniła, że jeśli podatnik kupił towar z zamiarem wykorzystania do działalności opodatkowanej, a później go utracił z przyczyn od niego zależnych (np. w wyniku powstania niedoborów zawinionych), to utracił prawo do odliczenia. Będzie więc konieczna korekta podatku naliczonego z tytułu nabycia części zamiennych, które zaginęły. Inne stanowisko zajęła Izba Skarbowa w Katowicach w odpowiedzi z 14 lipca 2010 (IBPP1/443-343/10/ES). Z pytaniem zwróciła się hurtownia papierosów i chemii gospodarczej. Przeprowadzając kontrole inwentaryzacyjne, spółka czasem stwierdza niedobory. Najczęściej traktuje je jako zawinione i obciąża pracowników (magazynierów) jako osoby materialnie odpowiedzialne. Zdaniem spółki w takiej sytuacji nie ma obowiązku korekty VAT naliczonego. Podkreśliła ona, że niedobory wynikają z nieumyślnego działania magazynierów: dużej ilości pracy, pomyłek przy wydawaniu towaru oraz braku uczciwości kierowców „obcych” z  firm współpracujących z hurtownią, odbierających zamawiany towar. Powstają one pomimo dochowania należytej staranności przez spółkę (towary są właściwie zabezpieczone w odrębnych pomieszczeniach magazynowych, istnieją procedury zabezpieczające i ochronne mające zapobiegać powstawaniu niedoborów magazynowych i wyznaczane są osoby materialnie odpowiedzialne za powierzone im mienie). Izba skarbowa zgodziła się z tym stanowiskiem. Powołała się na orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w  sprawie Ghent Coal Terminal NV (C-37/95). Wynika z niego, że jeśli z przyczyn od podatnika zależnych nie dochodzi do wykorzystania nabytych towarów do działalności opodatkowanej, prawo podatnika do odliczenia zostaje utracone. Izba zgodziła się jednak, że w opisanym przypadku niedobory powstały pomimo dochowania przez nią należytej staranności. Obowiązek korekty zatem nie wystąpi. We wnioskach o interpretację pojawia się także pytanie, na  podstawie jakiego dokumentu obciążyć pracownika odpowiadającego materialnie za towary, których niedobór stwierdzono. Czynność ta nie jest obciążona VAT, więc z pewnością nie jest to faktura. Potwierdza to interpretacja Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 21 stycznia 2011 (ITPP1/443-1067/ 10/KM). Czytamy w niej, że „niedobory towarów, jako niestanowiące dostawy towarów ani świadczenia usług w rozumieniu powołanych wyżej przepisów, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Tym samym nie ma obowiązku naliczania i odprowadzania należnego podatku od towarów i usług z tytułu wstąpienia zawinionych niedoborów towarów”. Z kolei z interpretacji Izby Skarbowej w Poznaniu z 12 stycznia 2011 (ILPP1/443-1107/10-4/BD) wynika, że dokumentem obciążającym osobę odpowiedzialną za mienie spółki może być nota księgowa. Warto jednak zauważyć, że w sytuacji rozpatrywanej w tej odpowiedzi za prowadzenie magazynu i towary w nim się znajdujące odpowiedzialna była spółka zajmująca się działalnością logistyczną (a nie pracownik). Zobacz serwis: Odliczenie i zwrot VAT » Odliczenie VAT » Korekta odliczenia VAT » Podstawa opodatkowania i podatek należny
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA