fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Spadki i darowizny

Czy małoletnie dziecko dziedziczy długi rodzica w ZUS

Fotorzepa, Bartosz Jankowski
Czy moja 13-letnia córka będzie dziedziczyła po ojcu dług w ZUS? - pyta czytelniczka
Trzynastolatek, podobnie jak osoba pełnoletnia,  może odziedziczyć po spadkodawcy zarówno majątek, jak i długi, również długi  w ZUS.  Prawo  chroni jednak interesy małoletnich spadkobierców i kwestie odpowiedzialności za  długi zmarłego w dużej mierze pozostawia decyzji sądu rodzinnego.  Ale po kolei. Zgodnie z kodeksem cywilnym spadek można przyjąć na dwa sposoby:
Spadkobierca może też spadek w całości odrzucić – nic nie dostanie, ale też nie musi spłacać długów spadkodawcy.  Do odrzucenia spadku lub przyjęcia z dobrodziejstwem inwentarza wymagane jest  oświadczenie spadkobiercy. Trzeba je złożyć  przed sądem lub notariuszem przed upływem sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania, czyli zazwyczaj od dnia śmierci spadkobiercy. Brak takiego oświadczenia oznacza, że spadkobierca przyjmuje spadek w sposób prosty, z pełną odpowiedzialnością za długi. W przypadku małoletniego dziedzica jest inaczej:  oświadczenia wymaga przyjęcie spadku wprost  lub całkowite jego odrzucenie, natomiast brak oświadczenia  w ciągu sześciu miesięcy jest  równoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Oczywiście trzynastoletni człowiek, choć posiada już ograniczoną zdolność do czynności prawnych, nie może sam skutecznie złożyć oświadczenia dotyczącego prostego przyjęcia spadku lub odrzucenia go.  Może to za niego zrobić  przedstawiciel ustawowy np. rodzic, lecz  nie ma on w tym względzie wolnej ręki.   Musi mieć zgodę sądu rodzinnego. Sąd zbada wnikliwie, czy odrzucenie lub proste przyjęcie spadku nie naruszy interesów majątkowych dziecka i tylko wtedy wyda na to zgodę. Trzeba bowiem pamiętać, że dziecku bardzo trudno byłoby w przyszłości uchylić się od skutków oświadczenia złożonego przez rodzica czy innego przedstawiciela ustawowego.   Na marginesie dodajmy, że zgoda sądu potrzebna będzie także, jeśli rodzic w imieniu małoletniego chciałby zrzec się dziedziczenia. Tylko na przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza  nie potrzeba sądowej zgody, gdyż decyzja taka nie skutkuje uszczupleniem majątku dziecka, nawet jeśli spadek obciążony jest długami - tak wynika z postanowienia Sądu Najwyższego z 25 czerwca 1996 r. (sygn. akt II CRN 214/95). I jeszcze ciekawostka:  jeśli  małoletni  przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza,  to uważa się, że pozostali, nawet pełnoletni spadkobiercy również przyjęli spadek z dobrodziejstwem inwentarza, jeśli nie złożyli w ustawowym terminie żadnego oświadczenia w sprawie przyjęcia spadku. Tak orzekł SN w wyroku z 26 lutego 1970 r. (sygn. akt II CR 388/69). Choć nie wszyscy prawnicy znajdują w przepisach uzasadnienie dla tego stanowiska SN, to sądy orzekają zgodnie z nim. Przykład Matka i 13-letnia córka odziedziczyły po ojcu m.in. zadłużony w banku warsztat.  Przed upływem 6 miesięcy od śmierci męża matka, jako przedstawiciel ustawowy córki, nie złożyła przed notariuszem ani przed sądem żadnego oświadczenia w sprawie przyjęcia lub odrzucenia spadku.  W tej sytuacji - w myśl orzeczenia SN z 1970 r. - zarówno córka, jak i matka  przyjęły spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Zobacz serwis » Prawo dla Ciebie » Spadki i darowizny » Spadki Nasze poradniki:
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA