fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Orzecznictwo

Faktura od oszusta bez prawa do odliczenia

www.sxc.hu
Podatnik, który kupuje towar od podstawionej firmy, nie rozliczy VAT
Tę zasadę przypomniał Naczelny Sąd Administracyjny (sygnatura akt: I FSK 1223/10), oddalając skargę kasacyjną podatnika, którego fiskus pozbawił prawa do odliczenia VAT.
Podatnik prowadził działalność transportową. W 2008 r.  kontrola zakwestionowała jego rozliczenie VAT, m.in. za okres od maja do grudnia 2004 r. Kontrolerzy ustalili, że  zakup paliwa potwierdzają tylko faktury wystawione  przez spółkę z o.o. Inne dowody zebrane przez organy kontroli  nie potwierdzały, że do transakcji takich rzeczywiście doszło. W ocenie fiskusa  towary widniejące na fakturach wystawionych przez spółkę pochodziły z nieznanego źródła. Śledztwo wykazało bowiem, że spółka  była tylko ogniwem w łańcuchu przedsiębiorstw zajmujących się nielegalnym procederem  wprowadzania do obrotu handlowego paliw silnikowych. Podatnik wprawdzie kupił paliwo, ale sprzedawcą na pewno nie były  firmy ujawnione w fakturach. W związku z tym nie miał prawa odliczyć VAT.
W skardze do sądu administracyjnego podatnik podkreślał, że w sprawie nie zostały wyjaśnione wszystkie okoliczności.  W  jego ocenie  fiskus nie wykazał, że spółka nie sprzedawała paliwa skarżącemu.  Nie ustalono  także,  aby faktury dokumentujące kwestionowane zakupy zostały sfałszowane lub wystawione przez osoby nieuprawnione.  Skarżący podkreślał, że pozbawienie prawa do odliczenia zależy od wykazania braku dobrej woli podatnika i jego świadomości  nieuprawnionej korzyści podatkowej. Racji podatnikowi nie przyznały jednak sądy ani pierwszej, ani drugiej instancji. Przyznając słuszność fiskusowi, sąd kasacyjny podkreślił, że skarżący odliczył VAT z faktur, które nie dokumentowały rzeczywistych zdarzeń. – Faktura jest dokumentem księgowym i musi odzwierciedlać rzeczywisty przebieg operacji gospodarczych – przypomniała sędzia sprawozdawca Inga Gołowska. Jeżeli takie jej elementy jak strona kupująca czy sprzedająca są fikcyjne,  to nie odzwierciedla ona prawidłowego przebiegu transakcji. Wyrok jest prawomocny.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA