fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Jak zarządzać wydatkami

Oferta banków dla lekarzy, prawników, architektów

Lekarze, prawnicy czy architekci prowadzący własną działalność gospodarczą mogą korzystać ze specjalnie dla nich przygotowanych pakietów obejmujących rachunki, karty, kredyty. Główne zalety takiej oferty to trochę niższe koszty i uproszczone procedury
Wiele banków ma ofertę przeznaczoną specjalnie dla osób wykonujących wolne zawody. Obejmuje ona pakiety, kredyty udzielane na preferencyjnych warunkach, czasami także karty kredytowe. Z propozycji tych mogą korzystać m.in. lekarze, prawnicy, architekci, osoby wykonujące zawód zaufania publicznego, księgowi, komornicy, nauczyciele.
Produkty takie na ogół są tańsze niż standardowe. Nierzadko banki pobierają niższe opłaty za prowadzenie rachunku, zlecenia stałe czy przelewy zewnętrzne.
W ramach pakietu można otworzyć konto, rachunek lokacyjny, otrzymać kartę debetową, za którą nie płaci się przynajmniej w pierwszym roku. Banki zapewniają dostęp do rachunku za pośrednictwem Internetu, telefonu czy SMS. Większość instytucji oferuje także pomoc doradcy.
W ofercie MultiBanku znajduje się karta kredytowa MasterCard Professional przeznaczona specjalnie dla przedstawicieli wolnych zawodów. Żeby ją otrzymać, należy mieć rachunek firmowy w tym banku. Poza tym trzeba prowadzić działalność gospodarczą zarejestrowaną z PKD kwalifikującym do grupy zawodowej uznawanej za wolny zawód (architekci, prawnicy, lekarze, tłumacze przysięgli, rzeczoznawcy majątkowi, księgowi, doradcy finansowi). Maksymalny limit kredytowy na karcie to 100 tys. zł. Karta dostępna jest od pierwszego dnia działania firmy.
Nowością w przypadku tej karty jest sposób liczenia zdolności kredytowej. – Finanse firmowe i indywidualne przedstawicieli wolnych zawodów prowadzących własną działalność gospodarczą często ściśle się łączą. Dotychczas banki, badając zdolność kredytową, uwzględniały tylko zysk z działalności firmy. Teraz, dzięki konstrukcji karty, pod uwagę brane są wszystkie źródła dochodu klienta. W praktyce może to znacząco zwiększyć zdolność kredytową oraz dostępny limit na karcie – mówi Mariusz Paliga z MultiBanku.
Przedstawiciele wolnych zawodów mogą też liczyć na uproszczone zasady udzielania kredytów. Banki wymagają od nich mniejszej liczby dokumentów w porównaniu ze standardową ofertą. Czasami wystarcza oświadczenie o dochodach. Oprocentowanie kredytu jest nieco niższe od standardowego. Niektóre banki rezygnują z prowizji.
Podstawowym warunkiem skorzystania ze specjalnej oferty jest przedstawienie dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania wolnego zawodu.
Banki deklarują, że produktów tworzonych dla wybranych grup zawodowych będzie przybywać. Jak twierdzi Marek Gurbski, menedżer ds. segmentu małych przedsiębiorstw w Raiffeisen Banku, instytucja ta jest już po fazie badania potrzeb klientów. Obecnie sprawdzana jest możliwość wdrożenia przygotowanych rozwiązań. Pierwszą grupą zawodową, która będzie mogła liczyć na ofertę w całości dopasowaną do oczekiwań, będą lekarze.

Potrzebne dokumenty

W zależności od zawodu w banku trzeba przedstawić:
• lekarze, lekarze stomatolodzy: dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu wydany przez Okręgową Radę Lekarską;
• lekarze weterynarii: dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu wydany przez Okręgową Radę Lekarsko-Weterynaryjną;
• adwokaci: dokument potwierdzający wpis na listę prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką;
• architekci: dokument potwierdzający wpis do rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane (w zakresie projektowania); rejestr jest prowadzony przez głównego inspektora nadzoru budowlanego;
• biegli rewidenci: dokument potwierdzający wpis do rejestru biegłych rewidentów;
• doradcy podatkowi: dokument potwierdzający wpis na listę doradców podatkowych prowadzoną przez Krajową Radę Doradców Podatkowych;
• rzeczoznawcy majątkowi: dokument potwierdzający wpis do rejestru rzeczoznawców majątkowych;
• notariusze: dokument potwierdzający wpis na listę w Okręgowej Izbie Notarialnej;
• radcy prawni: dokument potwierdzający wpis na listę w Okręgowej Izbie Radców Prawnych.
Trzeba mieć przy sobie także:
• zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
• zawiadomienie o nadaniu numeru statystycznego REGON,
• zaświadczenie o numerze identyfikacji podatkowej NIP.
Osoby ubiegające się o kredyt dodatkowo muszą udokumentować dochód w sposób właściwy dla danej formy zatrudnienia.

Oferta banków dla wolnych zawodów

• MultiBank
– karta kredytowa MasterCard Professional: oprocentowanie kredytu 15,9 proc. w skali roku; opłata za wydanie 120 zł (opłata jest zwracana, jeśli w ciągu pierwszych trzech miesięcy od wydania karty klient przeprowadzi minimum trzy transakcje bezgotówkowe), opłata roczna za używanie karty 120 zł (jest zwracana, jeżeli średnia miesięczna wartość transakcji bezgotówkowych za ostatnie 12 miesięcy wynosi co najmniej 2 tys. zł); maksymalny limit 100 tys. zł, możliwe przelewy z karty na dowolny rachunek bankowy; walutą rozliczeniową dla transakcji walutowych jest euro; karta ma funkcję płatności zbliżeniowych PayPass;
– MultiKonto Business Medicus dla lekarzy, stomatologów, pielęgniarek, lekarzy weterynarii, aptekarzy; rachunek bez oprocentowania, przypisany jest do niego rachunek lokacyjny z odsetkami 1,2 – 1,4 proc. w skali roku w zależności od salda; opłata za prowadzenie konta 10 zł miesięcznie; darmowe przelewy do ZUS i urzędu skarbowego; zlecenie stałe 1 zł; do konta wydawane są karty: Visa Electron Business, Visa Business Credit
• Bank Millennium
Konto Biznes Profesja: bez opłaty za prowadzenie konta przez 12 miesięcy, bez opłaty za złotowe przelewy za pośrednictwem internetowego systemu Millenet (też przez 12 miesięcy), darmowe przelewy do ZUS i urzędu skarbowego, brak opłaty – przez 12 miesięcy – za wydanie oraz używanie karty debetowej Executive Electron
• FM Bank
– rachunki firmowe w trzech wariantach: FM Biznes, FM Optimum, FM Prestige; oprocentowanie 2 proc. w skali roku; bezpłatne: przelewy wewnętrzne między rachunkami, przelewy zewnętrzne przez Internet, przelewy do ZUS i urzędu skarbowego, wydanie trzech kart debetowych Visa Business, pakiet assistance Bezpieczna Firma dodawany do karty debetowej (zapewnia dozór mienia w siedzibie firmy lub jego transport, dostęp do infolinii prawnej, medycznej, rekrutacyjnej, gospodarczej, pomoc techniczną, np. hydraulika, ślusarza, stolarza, pomoc informatyczną, pomoc medyczną);
– Kredyt Biznes Profesja na dowolny cel: maksymalna kwota bez zabezpieczeń i przy uproszczonej procedurze 150 tys. zł, bez tych warunków 300 tys. zł; okres spłaty od trzech do 96 miesięcy; oprocentowanie od 12,5 proc. w skali roku;
– Kredyt Biznes Profesja Start-Up dla rozpoczynających działalność gospodarczą: maksymalna kwota bez zabezpieczeń i przy uproszczonej procedurze – 30 tys. zł
• Polbank
– kredyt dla wolnych zawodów na preferencyjnych warunkach, bez dostarczania dokumentacji finansowej, zaświadczeń z ZUS i urzędu skarbowego; brany jest pod uwagę staż pracy;
– Dynamiczne Konto Firmowe w ramach Pakietu Specjalnego Własna Firma; darmowe przelewy internetowe do ZUS i urzędu skarbowego; miesięczna opłata za konto 5 zł z uwzględnieniem 10 zł premii za utrzymywanie średniego miesięcznego salda w wysokości minimum 5 tys. zł i za zlecenie z danego rachunku co najmniej jednego przelewu do ZUS lub urzędu skarbowego
• Raiffeisen Bank
– kredyty: RL-Profesjonalista, RL-Med i RL-Prawnik: oferta m.in. dla kancelarii prawnych, gabinetów lekarskich, aptek, lekarzy, architektów; obroty klienta nie mogą przekraczać 1 mln euro rocznie
• Bank BPH
Program dla Profesjonalistów: kredyt gotówkowy i konsolidacyjny bez prowizji za przyznanie, limit w saldzie debetowym bez opłaty za przyznanie w pierwszym roku trwania umowy; karty kredytowe: MasterCard Gold (Autoplus, Bonus) i MasterCard Gold (Komfort) – wszystkie bez opłaty za wydanie karty głównej
• Eurobank
– kredyt gotówkowy do 120 tys. zł z oprocentowaniem niższym od standardowego, możliwością wyboru terminu spłaty rat i opcją miesięcznej przerwy w spłacie (raz w roku);
– karty kredytowe Visa Classic i Visa Gold
• Meritum Bank
– pożyczka na oświadczenie od 15 tys. do 150 tys. zł, okres spłaty od 6 do 60 miesięcy, uzyskanie kredytu możliwe bez dokumentów finansowych, zaświadczeń z ZUS i urzędu skarbowego oraz bez dowodów zapłaty podatku; wybrane grupy zawodowe mogą ubiegać się o pożyczkę do 300 tys. zł na 96 miesięcy bez poręczycieli oraz zabezpieczeń majątkowych, trzeba przedstawić podstawowe dokumenty finansowe
• Kredyt Bank
Pakiet dla Profesjonalistów: 15 zł miesięcznie za prowadzenie; pakiet obejmuje: rachunek bieżący, pomocniczy, depozytowy, dostęp do bankowości elektronicznej, bezpłatne przelewy wewnętrzne i osiem zewnętrznych, bezpłatne przelewy do ZUS i urzędu skarbowego, kartę debetową z ubezpieczeniem; oprocentowanie rachunku depozytowego 4,5 proc. w skali roku
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA