fbTrack

Dane gospodarcze

Koniunktura w przemyśle we wrześniu słabsza niż w sierpniu

ROL
Ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym we wrześniu oceniany jest gorzej niż przed miesiącem i przed rokiem, choć nadal pozytywnie - podał GUS
Wpływają na to mniej optymistyczne prognozy portfela zamówień i produkcji. Przedsiębiorcy nadal sygnalizują trudności w terminowym regulowaniu bieżących zobowiązań finansowych, prognozy wskazują na możliwość niewielkich trudności w tym zakresie.
"We wrześniu ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym kształtuje się na poziomie plus 1 (w sierpniu plus 3). Poprawę koniunktury sygnalizuje 18 proc. badanych przedsiębiorstw, a jej pogorszenie 17 proc. (w sierpniu odpowiednio 18 proc. i 15 proc. jednostek). Pozostałe przedsiębiorstwa uważają, że ich sytuacja nie ulega zmianie" - napisano w badaniu. Z badania wynika, że na utrzymanie się portfela zamówień ogółem na poziomie sprzed miesiąca wpływa wzrost krajowego portfela przy niewielkim, mniej znaczącym niż przed miesiącem, spadku portfela zagranicznego.
"Bieżąca produkcja jest rozszerzana w niewielkim stopniu. Prognozy portfela zamówień i produkcji są mniej optymistyczne od formułowanych w sierpniu. Stan zapasów wyrobów gotowych przekracza w niewielkim stopniu poziom uznawany za wystarczający. Wzrastają trudności w ściąganiu należności od kontrahentów" - napisano. "Przedsiębiorcy z opóźnieniem regulują bieżące zobowiązania finansowe, prognozy na najbliższe miesiące wskazują na możliwość pojawienia się niewielkich trudności w tym zakresie. Dyrektorzy planują redukcje zatrudnienia nieco większe niż zapowiadano w sierpniu. Ceny wyrobów przemysłowych mogą rosnąć wolniej niż przewidywano przed miesiącem" - dodano.
Źródło: rp.pl

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL