fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Wierzyciel ma dwie drogi egzekucji

Wierzyciel, którego należności nie zostały spłacone w postępowaniu upadłościowym, może następnie dochodzić ich na zasadach ogólnych.
Nie przeszkadza temu fakt, że ma on wyciąg z listy wierzytelności niezaspokojonych w postępowaniu upadłościowym, na postawie którego też może prowadzić egzekucję. Krótko mówiąc, może korzystać z jednego i drugiego narzędzia. To wniosek z wyroku warszawskiego Sądu Apelacyjnego wydanego 21 listopada (sygn. I ACa 1152/07).Kwestia ta wynikła w sprawie, jaką jeden z banków wytoczył Januszowi S., prezesowi spółki z o.o. Bank żądał spłaty 100 tys. zł kredytu, wcześniej bowiem poręczył za weksel wystawiony przez spółkę. Innym poręczeniem była hipoteka na nieruchomości firmy, ale ani postępowanie upadłościowe, ani prowadzona później egzekucja z nieruchomości (na podstawie bankowego tytułu wykonawczego) nie uregulowały długu. Z postępowania upadłościowego pozostały grosze, a nieruchomość (kupił ją zresztą Janusz S.) wystarczyła tylko na komornika.Bank pozwał więc prezesa – jako poręczyciela. Sąd okręgowy zasądził żądaną kwotę. Nie uwzględnił zarzutu pozwaneg...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA