fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zakład budżetowy płaci podatek od mienia komunalnego

Rada gminy uchwałą powołała zakład budżetowy, który działa na podstawie statutu jako gminny zakład komunalny. Zarządza mieniem komunalnym (hydrofornia, wodociągi, oczyszczalnia, kanalizacja, budynki mieszkalne i użytkowe) przekazanym przez gminę w użytkowanie. Czy od mienia komunalnego musi płacić podatek od nieruchomości? – pyta czytelnik DF.Zakład budżetowy, jako jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, jest podatnikiem podatku od nieruchomości, jeśli tylko posiada nieruchomości gminne (art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych). Posiadanie to może wynikać z umowy, ustanowionego trwałego zarządu albo być nawet bezumowne. Aby jednak odpowiedzieć na pytanie, czy od mienia komunalnego trzeba płacić podatek, należy najpierw ustalić, czy zakład budżetowy jest posiadaczem nieruchomości gminnych.Tworząc zakład budżetowy, organ stanowiący gminy określa w uchwale m.in. składniki majątkowe przekazane w użytkowanie zakładu. Formą władania mi...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA