fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Po przekwalifikowaniu gruntu opłata dla gminy

Jeśli po zmianie przeznaczenia gruntu w planie zagospodarowania przestrzennego wzrośnie jego wartość, to gdy jest sprzedawany przed upływem pięciu lat od zmiany, gminie wolno żądać od właściciela nawet 30 proc. wzrostu wartości
Jest to tzw. renta planistyczna. Właściciel musi podzielić się z gminą przyrostem wartości gruntu, wnosząc jednorazową opłatę. Są kontrowersje wokół tego, czy stawka tej opłaty może być zerowa.Wartość nieruchomości rośnie, zwłaszcza gdy grunt rolny zostaje przeznaczony pod budownictwo mieszkaniowe albo inwestycyjne. Prawną podstawą do żądania przez gminę, by właściciel w razie sprzedaży gruntu podzielił się z nią uzyskaną w ten sposób korzyścią, są art. 36 i 37 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ([link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=169354]DzU nr 80, poz. 717 ze zm[/link]). Tej opłaty gmina może domagać się tylko wówczas, gdy grunt jest sprzedawany lub darowany przed upływem pięciu lat od dnia, w którym miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego albo jego zmiana stały się obowiązujące.Do renty planistycznej stosuje się przepisy ordynacji podatkowej (wyrok NSA z 7 listopada 2001 r., ...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA