fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zamiana opodatkowana tak, jak podwójna dostawa

Przy umowie zamiany towarów VAT mogą płacić obie strony, tylko jedna lub żadna. Wszystko zależy od tego, czy każdy z kontrahentów działa w charakterze podatnika VAT i czy jego dostawa nie jest objęta zwolnieniem z tego podatku
Spółka podpisała umowę zamiany prawa własności gruntu na prawo użytkowania wieczystego innego gruntu. Czy umowa zamiany, której przedmiotem jest grunt niezabudowany sklasyfikowany w ewidencji gruntów jako teren przemysłowy, podlega opodatkowaniu w rozumieniu ustawy o VAT i wymaga wystawienia faktury VAT? – pyta czytelnik DF.Zgodnie z art. 603 kodeksu cywilnego przez umowę zamiany każda ze stron zobowiązuje się przenieść na drugą stronę własność rzeczy w zamian za zobowiązanie się do przeniesienia własności innej rzeczy. Obie strony przenoszą więc na siebie wzajemnie własność rzeczy, występując jednocześnie w charakterze dostawcy i nabywcy. W świetle art. 604 k.c. do takiej umowy należy stosować odpowiednio przepisy o sprzedaży.Choć przepisy kodeksu mówią tylko o zamianie rzeczy, w praktyce możliwa jest też oczywiście zamiana towaru na usługę czy usługi na usługę.Umowa zamiany nie została wymieniona wprost w przepisach ustawy o VAT jako odrębn...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA