fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zapłata odsetek w formie kompensaty

Udziałowiec spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udzielił jej oprocentowanej pożyczki. Odsetki od tej pożyczki miały być skompensowane z należnościami udziałowca wobec spółki z tytułu dostawy towarów. Czy w związku z kompensatą spółka może zaliczyć odsetki do kosztów podatkowych? Dodam, że pożyczka nie podlega ograniczeniom z art. 16 ust. 1 pkt 60 updop (dotyczącym cienkiej kapitalizacji).Tak. Art. 16 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (updop) mówi, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów naliczonych, lecz niezapłaconych albo umorzonych odsetek od zobowiązań, w tym również od pożyczek (kredytów). Zatem kosztem są jedynie odsetki zapłacone. Kompensata (potrącenie) jest również formą zapłaty zobowiązań. Polega na tym, że osoby mające wobec siebie nawzajem wierzytelności z tych samych lub różnych stosunków zobowiązaniowych nie otrzymują efektywnie należnych im świadczeń (w tym wypadku pieniężnych), lecz na sk...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA