fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatek dochodowy

Zwrot kosztów wakacji bez podatku

www.sxc.hu
Kiedy firma odwołuje pracownika z wakacji, musi oddać mu pieniądze za hotel i przejazd. Zwrócona kwota powinna być nieopodatkowana
Wakacje w pełni, wspaniale zapowiadający się urlop może jednak zostać przerwany telefonem z pracy.
Co zrobić, gdy się okaże, że firma nie może sobie bez nas poradzić? Wracamy na swoje stanowisko, a pracodawca, wypełniając ustawowy obowiązek, rekompensuje nam poniesione koszty.
– Przełożony może odwołać pracownika z wakacji, ale tylko wówczas, gdy jego obecność w zakładzie jest niezbędna, bo zaistniały okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczynania urlopu – mówi radca prawny Jakub Meysner. – Przykładowo, gdy nastąpiła awaria sieci komputerowej, a tylko przebywający na urlopie wypoczynkowym pracownik zna wszystkie kody i hasła.

Wydatki trzeba zwrócić

Ściągnięty z wakacji pracownik ma poczucie krzywdy, ale także traci finansowo. Z reguły bowiem opłaca z góry pobyt i trudno mu odzyskać zainwestowane w wypoczynek pieniądze. Dlatego też przełożony musi mu zwrócić koszty poniesione w bezpośrednim związku z odwołaniem go z urlopu.
– Może to być opłata za rezerwację hotelu, wykupioną wycieczkę czy też koszty podróży np. samolotem, jeśli szef zobowiązał go do natychmiastowego powrotu – wyjaśnia Jakub Meysner. – Pracodawca nie musi natomiast zwracać kosztów, które nie wiążą się bezpośrednio z cofnięciem z urlopu. Przykładowo, jeśli pracownik został odwołany z wczasów, na których uczył się pływać na desce windsurfingowej, firma nie musi mu oddawać za kupiony przed wyjazdem sprzęt.

Czy pracownik zarabia

Czy zadośćuczynienie za przerwanie wakacji jest opodatkowane?
– Takiego świadczenia nie ma wprost wymienionego w katalogu zwolnień podatkowych – mówi Przemysław Bogusz, doradca podatkowy w kancelarii TuboTax. – Trudno jednak uznać, że pracownik coś na tym zyskuje. Firma rekompensuje mu tylko straty, które poniósł w związku z niespodziewanym odwołaniem. Przychód podatkowy natomiast to konkretna korzyść majątkowa.
Potwierdza to interpretacja Izby Skarbowej w Rzeszowie (nr IS. I/2-415/196/04). Stwierdziła ona, że zwrot kosztów przerwanego urlopu nie powoduje przysporzenia majątkowego po stronie pracownika.
Korzystna dla podatników jest również konkluzja interpretacji Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy (nr PD2.2-415-35/06). Argumentacja jednak była inna. Urząd powołał się mianowicie na art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT, który zwalnia z podatku odszkodowania.
Czy firma może zaliczyć do podatkowych kosztów wydatki na rekompensatę? Tak, wypełnia bowiem nałożone przez ustawodawcę obowiązki wynikające ze stosunku pracy. Poza tym pracownika po to odwołano z urlopu, aby wykonywał pilne służbowe zadania, czyli przyczyniał się do osiągania przychodów przez pracodawcę. Potwierdza to interpretacja Izby Skarbowej w Poznaniu (nr ILPB3/423-502/09-6/KS).
masz pytanie, wyślij e-mail do autora p.wojtasik@rp.pl
Wojciech Kaczmara, doradca podatkowy, starszy konsultant w Accreo Taxand
Zwrot kosztów odwołania z urlopu to świadczenie odszkodowawcze. Wprawdzie nie wynika to wprost z art. 167 kodeksu pracy, ale konstrukcja tego przepisu wskazuje, że jego celem jest zapewnienie pracownikowi rekompensaty poniesionej straty. Dlatego zastosowanie powinien mieć art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT, który zwalnia z podatku „odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw". Taką kwalifikację zwrotu kosztów przerwanych wakacji potwierdza wyrok WSA w Gorzowie (sygn. I SA/Go 56/10), w którym uznano, że pokrycie poczynionych i udokumentowanych wydatków ma charakter odszkodowawczy.
Zobacz serwis:
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA