fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Jedna kontrola, a dwa postępowania

Urząd kontroli skarbowej może wszcząć postępowanie podatkowe, mimo że w tej samej sprawie wcześniej prowadził już w firmie kontrolę.
Orzekł tak Naczelny Sąd Administracyjny, który 14 listopada rozpoznawał skargę spółki Avon Cosmetics Polska, której urząd kontroli skarbowej nakazał zapłacić VAT za 2000 r., twierdząc m. in., że nie ewidencjonowała przy użyciu kas fiskalnych towarów sprzedawanych osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej (I FSK 1493/06). Spółka wyjaśniała, że takich transakcji nie było, ponieważ kosmetyki sprzedawała wyłącznie swoim konsultantom pośredniczącym w kontakcie z ostatecznymi konsumentami. Konsultanci zaś zawsze prowadzą działalność.Przede wszystkim jednak zdaniem Avonu dyrektor urzędu kontroli skarbowej niezgodnie z prawem wszczął wobec spółki postępowanie podatkowe po zakończeniu postępowania kontrolnego w tej samej sprawie i wydaniu wyniku kontroli.Sprawa trafiła do WSA.– Art. 31 ust. 1 i 2 ustawy o kontroli skarbowej, w treści obowiązującej od 1 stycznia 2003 r., pozwala organom kontroli skarbowej prowadzić postępowanie podatkowe tylk...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA