fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nie wszystkie składniki wynagrodzenia zwiększają świadczenia chorobowe

Rzeczpospolita
Do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego zatrudnionych nie wliczamy wszystkich świadczeń ze stosunku pracy. Pomijamy np. te, które nie mają charakteru wynagrodzenia i nie podlegają składkom
Ogólna zasada – zasiłki chorobowe liczymy od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, jakie firma wypłaciła pracownikowi za 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc powstania niezdolności do pracy. Wynika tak z art. 36 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn. DzU z 2005 r. nr 31, poz. 267 ze zm.; dalej ustawa). Uwzględniamy przy tym wyłącznie składniki wynagrodzenia ze stosunku pracy, od których ustalamy składki na ubezpieczenie chorobowe. Składniki wolne od składek nie wpływają zatem na świadczenia chorobowe. Jednak nie wszystkie należności oskładkowane je zwiększają.Nie wszystkie składniki wynagrodzenia, od których opłacamy składki chorobowe, wchodzą równocześnie do podstawy wymiaru zasiłku lub wynagrodzenia chorobowego. Obliczając tę ostatnią, w ogóle nie bierzemy bowiem pod uwagę składników, które wedle układów zbiorowych lub innych przepisów płacowych n...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA