Niepewny los składki od dodatku stażowego

Składniki wynagrodzenia, jakie zachowuje chory pracownik, np. dodatek za staż, sprawiają kłopot służbom płacowym firm. Nie wiedzą one, czy naliczać od nich składki zdrowotne, czy nie
– Zakład wypłaca zatrudnionym dodatek stażowy w stałej wysokości, a więc zarówno za okres wykonywania pracy, jak i za czas choroby. Czy od dodatku przysługującego obok wynagrodzenia lub zasiłku chorobowego trzeba potrącać składkę na ubezpieczenie zdrowotne? – pyta czytelniczka DOBREJ FIRMY.Do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne nie wchodzą składniki wynagrodzenia, które pracownik zachowuje w trakcie pobierania wynagrodzenia chorobowego lub zasiłków chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego czy świadczenia rehabilitacyjnego. Wynika to wprost z § 2 ust. 1 pkt 24 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (DzU nr 161, poz. 1106 ze zm.). Do takich składników należy dodatek stażowy uiszczany w stałej miesięcznej wysokości bez względu na to, czy ktoś w danym miesiącu pracował, czy nie.Składek na ubezpieczenia społ...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL