Premia przysługuje na konkretnych warunkach

Jeśli przepisy wewnątrzzakładowe (np. układ zbiorowy pracy, regulamin wynagradzania lub umowa o pracę) przewidują, że możesz przyznać pracownikowi premię i jednocześnie wskazują obiektywne i sprawdzalne warunki jej przyznania, przesądza to o regulaminowym charakterze tego świadczenia.
Tak uznał Sąd Najwyższy w wyroku z 21 czerwca 2007 r. (I PK 3/07). Charakter prawny świadczeń zwanych premiami, nagrodami, premiami uznaniowymi lub premiami-nagrodami należy bowiem określać według istoty (czyli treści) warunków, od których zależy to świadczenie, a nie według jego nazwy. Różnica między nagrodą a premią polega na tym, że nagroda nie zależy od dopełnienia przez pracownika konkretnych warunków, a jej przyznanie wynika wyłącznie z uznania pracodawcy.Zatem o kwalifikacji danego świadczenia jako premii regulaminowej lub uznaniowej decyduje to, czy odpowiednie akty prawne przewidują z góry skonkretyzowane i zobiektywizowane (tj. podlegające weryfikacji) przesłanki nabycia do niego prawa bądź przesłanki prowadzące do jego pozbawienia lub obniżenia (tak zwane reduktory). Jeżeli warunki (kryteria) przyznania świadczenia są określone na tyle konkretnie, aby mogły podlegać kontroli, to świadczenie ma charakter premii, a ich spełnienie jest podstawą nabyci...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL