Akty prawne

Monitor Polski nr 77 z 23 października 2007

Postanowienia prezydenta RP (poz. 819 – 826):
• z 12 września o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego, • dwa z 9 października w sprawie odwołania ze stanowiska ambasadora RP,
• z 9 października w sprawie mianowania ambasadora RP w Macedonii, • z 7 października o powołaniu w skład Państwowej Komisji Wyborczej, • z 5, 26 i 27 lipca o nadaniu orderów i odznaczeń. Zarządzenie prezesa NBP (poz. 827) z 12 października o wejściu do obiegu 24 października monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł i 200 zł z wizerunkiem rycerza ciężkozbrojnego. Obwieszczenia (poz. 828 – 829): • ministra środowiska z 16 października w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz kar za zniszczenie zieleni na rok 2008, • prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z 17 października o wolnych stanowiskach sędziowskich w wojewódzkich sądach administracyjnych. Komunikaty (poz. 830 – 831): • ministra rozwoju regionalnego z 15 października w sprawie wytycznych w zakresie kontroli realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, • prezesa GUS z 17 października w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007 r. (58,29 zł za 1 dt)
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL