Wydać, to znaczy wysłać pismo do podatnika

Pod pojęciem wydania decyzji lub postanowienia należy rozumieć imienne wskazanie adresata i fizyczne wyekspediowanie pisma z potwierdzoną datą
Tak wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z 10 października 2007 r. (I SA/Bk 364/07).30 października 2006 r. podatnik złożył w urzędzie skarbowym wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego. Do 30 stycznia 2007 r., kiedy to upływał trzymiesięczny termin na jej wydanie, podatnik nie otrzymał żadnego pisma od organu. Dlatego też uznał, że doszło do tzw. milczącej interpretacji. 1 lutego 2007 r. podatnikowi doręczono postanowienie zawierające pisemną interpretację prawa podatkowego, które było datowane na 29 stycznia 2007 r. Podatnik nie zastosował się do interpretacji urzędowej, twierdząc, że organ jest związany stanowiskiem przedstawionym przez niego we wniosku, a otrzymane postanowienie zostało wydane po upływie określonego w ustawie terminu. Z takim poglądem nie zgodził się organ odwoławczy.Podatnik wniósł skargę do WSA, w której podniósł, że organ wydał postanowienie po upływie ustawowego t...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL