Czy błędnie naliczony VAT będzie można odliczyć

Rozmowa z prof. Witoldem Modzelewskim - prawnikiem z kancelarii Wardyński i Wspólnicy, specjalistą prawa upadłościowego
RZ: W praktyce podatkowej coraz większą rolę odgrywa problem niezgodności polskich przepisów z regulacjami Unii Europejskiej. Dowodzą tego wyroki dotyczące rozszerzenia od 1 maja 2004 r. zakazu odliczania VAT od paliwa do samochodów osobowych. Czy są także inne przykłady przepisów, które mogą być zakwestionowane ze względu na niezgodność z dyrektywą?Witold Modzelewski: Sądy rzeczywiście coraz częściej i orzekają na podstawie prawa wspólnotowego. Pod tym kątem można także oceniać zakaz odliczania podatku z faktur dokumentujących czynności niepodlegające opodatkowaniu lub zwolnione od podatku. Wejdzie on w życie 1 stycznia przyszłego roku. Chodzi o sytuację, gdy sprzedawca błędnie przyjął, że od danej transakcji trzeba naliczyć podatek. Obecnie nabywca, który ureguluje taką kwotę, ma prawo do odliczenia. Niestety najnowsza nowelizacja ma to zmienić.Motywem działania ustawodawcy była chęć dostosowania polskich przepisów do dyrektywy UE w spraw...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL