Czy potrącenie także jest zapłatą

Przepisy o podatkach dochodowych od 1 stycznia tego roku wyraźnie wskazują, że potrącenie jest formą zapłaty. Ma to znaczenie przy zaliczaniu do kosztów i przychodów różnic kursowych związanych z taką kompensatą
Karolina Puczyńska-ŁadaPojawia się jednak pytanie, czy wprowadzenie takiego zapisu miało być doprecyzowaniem, czy zmianą przepisów?Moim zdaniem kwestia ta nadal może budzić wątpliwości. I to mimo wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 28 marca 2007 r. (III SA/Wa 4198/2006). WSA orzekł, że poniesienie kosztu następuje tylko przez jego zapłatę, a zatem faktyczne przekazanie określonej kwoty (w sposób bezgotówkowy lub gotówką).Sąd rozstrzygał sprawę rozliczania różnic kursowych w razie uregulowania wzajemnych zobowiązań i należności w formie kompensaty jeszcze na gruncie starych przepisów, obowiązujących przed 1 stycznia tego roku.Przedmiotem sporu między podatnikiem a organami podatkowymi było to, czy rozliczenie należności w formie potrącenia uprawnia spółkę do rozpoznania różnic kursowych dla celów podatkowych. System wielostronnych rozliczeń odbywających się bez przepływu pieniądza z przyczyn ekonomicznych i organizacyjnych fun...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL