fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nieruchomości

Budowa zgodna z aktualną normą

Fotorzepa, Seweryn Sołtys
Od dziś nowe budynki oraz wszelkie przeróbki będą musiały być projektowane z uwzględnieniem aktualnych Polskich Norm
Od poniedziałku wchodzi w życie, po trzy miesięcznym vacatio legis, nowelizacja z 10 grudnia 2010 r.  rozporządzenia ministra infrastruktury 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Wprowadza ona zmiany do załącznika zawierającego wykaz Polskich Norm (PN) powołanych w tym rozporządzeniu.
Część norm wymienionych w załączniku jest już przestarzała i wymagała uaktualnienia. Zmieniono trzy kategorie PN dotyczących: ochrony odgromowej budynków, instalacji elektrycznych oraz obciążenia wiatrem. Zastąpiono je bardziej nowoczesnymi normami europejskimi (EN).
Największe modyfikacje dotyczą instalacji odgromowej. Dotychczasową PN-E zastąpiono wieloczęściową Polską Normą PN-EN 62305 „Ochrona odgromowa".
– Stara PN wymieniała m.in. budynki, które należy wyposażyć w instalację chroniącą od wyładowań atmosferycznych. W nowej normie powołanej w rozporządzeniu  tego już nie ma. Teraz projektant musi ocenić ryzyko z tym związane. Wynik tej oceny będzie decydował nie tylko o potrzebie zastosowania środków ochrony, ale również o ich doborze w zależności od wymaganej skuteczności ochrony – mówi Mirosław Giera z Ministerstwa Infrastruktury.
Nowa norma dla instalacji elektrycznych w budynku (tj. Polska Norma PN-HD 60364 „Instalacje elektryczne niskiego napięcia") kładzie natomiast nacisk na ochronę przed porażeniem elektrycznym.
– Zmiana pozytywnie wpłynie na  podniesienie bezpieczeństwa budynków, w szczególności w zakresie obciążeń wiatrem  i  zagrożeń   skutkami  wyładowań atmosferycznych – uważa Mirosław Giera.
Wejście w życie tych zmian oznacza, że nowe budynki oraz wszelkie przeróbki w istniejących obiektach będą musiały być projektowane z uwzględnieniem nowych norm. W przeciwnym razie starosta nie wyda pozwolenia na budowę.
Jeżeli jednak przed wejściem w życie rozporządzenia został złożony wniosek o pozwolenie na budowę lub odrębny wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego, stosuje się PN obowiązujące przed 21 marca. Podobne zasady są obowiązujące dla wniosków   zgłaszających budowę lub wykonanie robót budowlanych.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA