Premia czy usługi marketingowe opodatkowane VAT

Jeśli otrzymanie wynagrodzenia od kontrahenta uzależnione jest od osiągnięcia określonego pułapu zakupów, to mamy do czynienia z premią
Nie jest to wynagrodzenie za świadczenie usług marketingowych opodatkowanych VAT. Tak wynika z wyroku NSA z 28 sierpnia 2007 r. (I FSK 1109/06).W styczniu 2001 r. między skarżącą spółką i jej kontrahentem została zawarta umowa zmierzająca do podjęcia intensywnych działań marketingowych oraz do zwiększenia udziału spółki w rynku regionalnym. W jej wyniku spółka kupowała produkty farmaceutyczne od kontrahenta i sprzedawała je następnym odbiorcom. W chwili zakupu towarów powyżej umówionej z kontrahentem sumy otrzymywała określoną w umowie kwotę pieniężną, która w jej ocenie była wynagrodzeniem za podejmowanie usług marketingowych, a wobec tego podlegała VAT.Organy podatkowe po przeanalizowaniu umowy stwierdziły, że spółka sprzedawała towary we własnym imieniu i na własny rachunek. Nie świadczyła zatem żadnych usług marketingowych. W efekcie podatnik wystawiał faktury niepotwierdzające czynności w zakresie dystrybucji towarów. Wypłacane świadc...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL