fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Biznes

Wyższe przychody i zysk Fortuny

Fortuna Entertainment Group, działający w Europie Środkowej i Wschodniej operator zakładów wzajemnych, który swoje punkty ma w Polsce, Czechach, na Słowacji i Węgrzech – ogłosił skonsolidowane wyniki finansowe po czterech kwartałach 2010 roku
Zgodnie z wstępnymi, nieaudytowanymi danymi, wartość przyjętych zakładów wyniosła 384,2 mln euro, co oznacza wzrost o 13,7 proc. w porównaniu do roku wcześniejszego. Grupie udało się zatrzymać spadki w przypadku wygranych z zakładów przyjmowanych w kolekturach stacjonarnych. Wygrane brutto zwiększyły się w tym wypadku o 3,1 proc. Wzrosty o kilkadziesiąt procent grupa odnotowała natomiast w przypadku wygranych z zakładów on-line, które oferuje w Czechach, na Słowacji i Węgrzech. Wyniosły one 22,9 mln euro i były o 35,5 proc. wyższe niż rok wcześniej. Generalnie wygrane brutto w ubiegłym roku wyniosły 92,8 mln euro i zwiększyły się o 9,6 proc.
W 2010 roku spółka osiągnęła łączne przychody na poziomie 81,2 mln euro, czyli o 8,8 proc. więcej niż w roku poprzednim. Zysk brutto z zakładów wzrósł o 10,5 proc. rok do roku i osiągnął 73,5 mln euro. Największy wpływ na jego dynamikę miały zakłady on-line – w tym segmencie wynik brutto z zakładów zwiększył się o 39,6 proc., do 18,9 mln euro. Rentowność brutto w 2010 roku wyniosła 19,1 proc.
Zysk operacyjny grupy wyniósł w 2010 roku 22,5 mln euro, o 4,9 proc. więcej niż w roku ubiegłym. Wpływ na ten wynik miały modyfikacje EBITDA oraz wyższa amortyzacja.
W 2010 roku spółka wypracowała zysk netto z działalności kontynuowanej na poziomie 17,4 mln euro, o 2,6 proc. wyższy wobec roku ubiegłego (wyłączając działalność w Chorwacji). Natomiast łączny zysk netto z uwzględnieniem spółki Fortuna HR działającej w Chorwacji – której wyniki finansowe nie są obecnie konsolidowane – wyniósł 20,3 mln euro i był aż o 63,2 proc. wyższy wobec 2009 roku.
Udział Polski w sumie wpłaconych stawek w 2010 roku wyniósł 14,4 proc., w porównaniu do 17 proc. w 2009. Łączna wartość przyjętych zakładów w Polsce osiągnęła poziom 55,3 mln euro, o 3,9 proc. mniej niż w roku ubiegłym. Jak oceniają szefowie grupy, główną przyczyną spadku była zmiana opodatkowania zakładów wzajemnych, która weszła w życie od stycznia 2010 roku oraz brak możliwości oferowania gier numerycznych. Wzrosły natomiast wygrane brutto z zakładów w Polsce, które wyniosły 19,7 mln euro w 2010 roku, czyli o 15,5 proc. więcej rok do roku. Zwiększył się także wynik brutto – o 16,2 proc. wobec 2009 – i osiągnął 13,0 mln euro. Rentowność brutto z zakładów w Polsce wyniosła 23,5 proc., o 4 punkty procentowe więcej niż w 2009 roku. To najwyższa rentowność brutto ze wszystkich rynków, na których działa Fortuna.
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA