fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Obowiązują od 12 października 2007

prezes Rady Ministrów wydał regulamin postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (DzU nr 187, poz. 1327)
on też zarządził, że przedterminowe wybory wójta gminy Naruszewo w województwie mazowieckim odbędą się w niedzielę, 2 grudnia (DzU nr 187, poz. 1328)
minister gospodarki morskiej podał wykaz obwodów głosowania na polskich statkach morskich (DzU nr 187, poz. 1331)
a minister spraw zagranicznych wprowadził zmiany do wykazu obwodów głosowania dla obywateli polskich przebywających za granicą (DzU nr 187, poz. 1339)
Prezydent RP postanowił, że w Afganistanie od 14 października tego roku do 13 października przyszłego roku zostanie użyty polski kontyngent wojskowy o liczebności do 1200 żołnierzy i pracowników wojska (MP nr 72, poz. 774)
znowelizowane 13 kwietnia prawo zamówień publicznych w zasadzie weszło w życie 11 czerwca, ale dzisiaj zaczyna funkcjonować ostatnia część jego przepisów dotycząca postępowania odwoławczego (DzU nr 82, poz. 560)związane z nim są dwa rozporządzenia prezesa Rady Ministrów, które określają:– wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej podstawę ustalenia wynagrodzenia zasadniczego prezesa (5,2), wiceprezesa (4,8) oraz pozostałych członków (4,6) Krajowej Izby Odwoławczej (DzU nr 128, poz. 885)– wysokość oraz sposób pobierania wpisu od odwołania oraz rodzaje kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposób ich rozliczania (DzU nr 128, poz. 886)
Rada Ministrów sporządziła listę siedemnastu spółek o istotnym znaczeniu dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego; otwiera ją Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, a kończy Polkomtel, obie spółki akcyjne z siedzibą w Warszawie (DzU nr 178, poz. 1251)
ona też wydała rozporządzenie o sposobie i trybie wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego (DzU nr 178, poz. 1252)
oraz zwiększyła obszar specjalnych stref ekonomicznych: Kostrzyńsko-Słubickiej i Suwalskiej (DzU nr 178, poz. 12531254)
minister finansów 28 sierpnia zmienił rozporządzenie dotyczące zabezpieczeń akcyzowych oraz załącznik nr 3 (DzU nr 178, poz. 1258)
zmodyfikowane 7 września rozporządzenie ministra gospodarki w sprawie udzielania pomocy finansowej funduszom kapitału zalążkowego (DzU nr 178, poz. 1259)
plan udzielania statkom znajdującym się w niebezpieczeństwie schronienia na polskich obszarach morskich nakreślił w rozporządzeniu minister gospodarki morskiej (DzU nr 178, poz. 1260)
zwalczaniu zarazy płucnej bydła poświęcone jest rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi (DzU nr 178, poz. 1261)
minister spraw wewnętrznych i administracji określił organizację centrów powiadamiania ratunkowego, ich liczbę (jedno w każdym województwie) oraz sposób rozmieszczenia – z reguły w miastach będących siedzibami wojewodów, z wyjątkiem mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego, w których centra są zlokalizowane odpowiednio w Radomiu i Elblągu (DzU nr 178, poz. 1263)
zmienione 11 września rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (DzU nr 178, poz. 1264)
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA