fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Motoryzacja

Składki zwolnionych z CBA trafią do ZUS

Jest już gotowy projekt rozporządzenia w sprawie przekazywania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego zwolnionych ze służby
Określono w nim tryb i terminy przekazywania do ZUS składek od uposażenia wypłacanego funkcjonariuszowi CBA po 31 grudnia 1998 r. do dnia zwolnienia ze służby, od którego nie odprowadzano tych składek.
Chodzi o funkcjonariuszy, którzy po zwolnieniu ze służby nie spełniają warunków do nabycia prawa do emerytury policyjnej lub policyjnej renty inwalidzkiej. Przepisy te odnoszą się również do tych, którzy po zwolnieniu ze służb, pomimo spełnienia warunków do nabycia prawa do emerytury policyjnej, zgłosili wniosek o przyznanie emerytury z tytułu podlegania ubezpieczeniom społecznym. Składki do ZUS będzie kierować jednostka organizacyjna CBA właściwa w sprawie wypłaty uposażenia w dniu zwolnienia pracownika ze służby.
Jeśli składki będą przekazywane na wniosek funkcjonariusza, musi to nastąpić w terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku. Taki sam termin na przesłanie składek obowiązuje CBA, gdy funkcjonariusz został zwolniony ze służby.
Składki trzeba niezwłocznie przekazać w razie otrzymania z ZUS zawiadomienia o ustaleniu prawa do emerytury.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA