Zakup towaru przed rozpoczęciem działalności

Status czynnego podatnika VAT trzeba mieć w momencie wykazywania odliczenia (składania deklaracji), nie jest natomiast konieczne posiadanie go w dniu wykonania czynności dającej prawo do odliczenia
Miałem status bezrobotnego. Podjąłem decyzję o otworzeniu własnej działalności i na jej rozwój otrzymałem środki z urzędu pracy. Warunkiem ich otrzymania było wydatkowanie zgodnie z przeznaczeniem, jakie wskazałem we wniosku jeszcze przed zarejestrowaniem działalności. Będę prowadził sprzedaż detaliczną przez Internet. Za otrzymane środki kupiłem komputer, opłaciłem domenę internetową i zakupiłem towar handlowy. Wiem, że ta pomoc jest wolna od podatku oraz że zakupione środki trwałe nie są kosztem firmy, jeżeli wydatki na ich nabycie zostały zwrócone w jakiejś formie. Działalność gospodarczą otworzyłem 12 września, natomiast towar handlowy kupiłem 30 sierpnia br. Towaru handlowego nie mogę bezpośrednio wpisać w koszty (bo w momencie zakupu jeszcze nie prowadziłem działalności), więc wpisałem jego wartość jako remanent początkowy do rozliczenia na koniec roku (w książce przychodów i rozchodów). Ponieważ jestem VAT-owcem, od sprzed...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL