Firma ma prawo usunąć braki

Przedsiębiorca ma prawo uzupełnić dokumenty, jeśli się okaże, że nie potwierdzają one spełnienia warunków udziału w przetargu. Dopiero jeśli nie skorzysta z tej szansy, zamawiający może go wykluczyć
Obowiązująca od 11 czerwca nowelizacja prawa zamówień publicznych (dalej: pzp) istotnie zmodyfikowała przepisy regulujące uzupełnianie dokumentów przedkładanych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu.Zmiana art. 26 ust. 3 pzp zmierzała przede wszystkim do rozstrzygnięcia najbardziej spornego zagadnienia, tzn. aktualności dokumentów przedkładanych przez wykonawców w ramach uzupełnienia. Przepis w poprzednim brzmieniu nie dawał jednoznacznej odpowiedzi, czy dokumenty przekazywane zamawiającemu w ramach uzupełnienia mogą być wystawione po dniu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, czy też muszą pochodzić sprzed tego dnia. Dziś, w świetle obowiązującego art. 26 ust. 3 pzp, nie ma już jakiejkolwiek wątpliwości, że wykonawcy mogą przedkładać zamawiającemu dokumenty wystawione po dniu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Opisana nowela nie odniosła się jednak do in...
Źródło: SPINKA

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL