fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Sankcja nie jest środkiem specjalnym

Dodatkowe zobowiązanie podatkowe nie jest środkiem specjalnym w rozumieniu VI dyrektywy. Nie można również wywnioskować zakazu jego nakładania z przepisów I dyrektywy, o ile nie jest naruszona zasada proporcjonalności. Tak orzekł WSA w Warszawie 29 maja br. (III SA/ Wa 159/07).
Kontrola w spółce ujawniła nieprawidłowe rozliczanie VAT, m.in. z faktur wystawionych przez osoby do tego nieuprawnione. Organy podatkowe określiły wysokość podatku oraz nałożyły na spółkę dodatkowe zobowiązanie podatkowe (tzw. sankcję VAT). Spółka nie zgodziła się z tym. Argumentowała, że sankcja VAT jest niezgodna z prawem wspólnotowym, więc nie można jej stosować.Warszawski WSA przyznał jej rację w sprawie prawa do odliczenia podatku z faktury wystawionej przez podmiot nieuprawniony (opisywaliśmy ten aspekt sprawy w DF z 25 czerwca br.). Co się tyczy dodatkowego zobowiązania podatkowego, stwierdził bezprawność działania organów, które nałożyły sankcję przed wydaniem decyzji ustalającej wysokość podatku. Zdaniem sądu dodatkowe zobowiązanie podatkowe jest formą podatku, niezależnie od tego, że pełni również funkcję represyjną. Analizując treść art. 27 VI dyrektywy, sąd stwierdził, że środki specjalne odnoszą się jedynie do pewnego rodzaju...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA