fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatki

Naprawienie szkody nie jest opodatkowane

Lokator, który otrzymuje od spółdzielni odszkodowanie za zniszczenia spowodowane przez awarię wodociągu, nie musi płacić podatku dochodowego
Tak postanowiła Izba Skarbowa w Gdańsku w decyzji z 8 sierpnia 2007 r. (nr BI/4117-0044/07). Tym samym zmieniła wcześniejszą, niekorzystną dla podatnika, interpretację.
Z pytaniem wystąpił lokator, którego mieszkanie w 2006 r. zostało zalane. Przyczyną była awaria instalacji wodociągowej. Rzeczoznawca powołany przez spółdzielnię mieszkaniową wycenił zniszczenia na 3131 zł. Towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaciło podatnikowi jednak tylko 1000 zł, bo tyle wynosiła górna granica odpowiedzialności ubezpieczyciela. Pozostałą część (2131 zł) tytułem odszkodowania wypłaciła spółdzielnia mieszkaniowa. Po zakończeniu roku podatkowego wystawiła ona lokatorowi PIT-8C. Wykazała w nim wypłacone odszkodowanie jako podlegający opodatkowaniu przychód z innych źródeł.
Według podatnika zaś jest ono zwrotem faktycznych wydatków na zakup materiałów budowlanych oraz usług związanych z remontem mieszkania. Nie powinno więc być opodatkowane. Urząd Skarbowy w Słupsku nie zgodził się z tym stanowiskiem. Uznał, że kwota 3131 zł powinna być wykazana w zeznaniu podatkowym składanym za 2006 r. w pozycji "inne źródła".
Zainteresowany złożył zażalenie na tę interpretację do Izby Skarbowej. Ta ją uchyliła i uznała, że sporna kwota jest zwolniona od podatku dochodowego na mocy art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT. Wmyśl tego przepisu wolne od podatku są, z pewnymi odstępstwami, otrzymane odszkodowania, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na ich podstawie.
Odszkodowanie, które podatnik otrzymał, spełnia te kryteria. Jego wypłata jest bowiem konsekwencją brzmienia art. 363 § 1 kodeksu cywilnego. Zgodnie z tym przepisem naprawienie szkody powinno nastąpić bądź przez przywrócenie stanu poprzedniego, bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej - decyduje o tym poszkodowany.
Zakres roszczeń odszkodowawczych określony jest w art. 363 § 2 k.c. Wysokość odszkodowania powinna być obliczona według cen z dnia jego ustalenia, chyba że szczególne okoliczności wymagają przyjęcia za podstawę cen istniejących w innej chwili.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA