Nagrody są przychodem, rabaty zmniejszają firmowe koszty

Gdy kupujemy towar od kontrahenta, a ten obniży cenę albo dorzuci dodatkową ilość gratis, to czy musimy zapłacić podatek od uzyskanego w ten sposób nieodpłatnego świadczenia?
Wielu przedsiębiorców staje przed takim dylematem. Obawiają się, że fiskus zażąda zapłaty podatku, powołując się na przepisy o opodatkowaniu nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń. Te bowiem zaliczane są do przychodu z działalności gospodarczej.U przedsiębiorców osób fizycznych podstawą do takiej kwalifikacji nieodpłatnych bądź częściowo odpłatnych świadczeń jest art. 14 ust. 2 pkt 8) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (updof). Mówi on o wartości otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, obliczonych zgodnie z art. 11 ust. 2 - 2b, z wyjątkiem otrzymanych od osób zaliczonych do I i II grupy podatkowej w rozumieniu przepisów o podatku od spadków i darowizn.Przywołany art. 11 ust. 2 - 2b nakazuje obliczać wartość pieniężną nieodpłatnych świadczeń w naturze według ich cen rynkowych, z uwzględnieniem stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca uzyskania. Jeśli świadczenia są częściowo odpłatne, przychodem j...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL