fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Pracownik zmieniający miejsce pracy korzysta z podatkowych przywilejów

Wiele świadczeń mających rekompensować pracownikowi zwiększone wydatki związane ze zmianą miejsca pracy, pracodawca wypłaca bez potrącania zaliczek na podatek
Są one bowiem objęte zwolnieniami podatkowymi, z reguły limitowanymi. Zwolniona z podatku jest także wartość niektórych świadczeń niepieniężnych, takich jak bezpłatne zakwaterowanie.Wolny od podatku jest dodatek za rozłąkę wypłacany pracownikom czasowo przeniesionym (art. 21 ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - updof). Ale tylko do wysokości diet za czas podróży służbowej na obszarze kraju, określonych w rozporządzeniu z 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalenia należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce budżetowej z tytułu podróży służbowej na terenie kraju (DzU nr 236, poz. 1990 ze zm.).W 2007 r. dieta krajowa wynosi 23 zł dziennie (w 2006 r. było to 22 zł). Jeśli więc w danej firmie ustalono wyższy dodatek za rozłąkę, nadwyżka ponad ten limit jest opodatkowana jako przychód z pracy.Dodatek taki przysługuje m.in. funkcjonariuszom celnym, urzę...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA