fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Mieszkańcy gminy będą mieli mniej czasu na uwagi do planu

Rząd chce uprościć procedurę uchwalania planów, bez nich bowiem trudno prowadzić inwestycje. Eksperci są zdania, że to zmiany kosmetyczne
Według raportu o stanie przestrzennego zagospodarowania plany ma tylko ok. 19 proc. powierzchni kraju.Dlatego niedawno rząd podjął się nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Przewiduje ona skrócenie procedury uchwalania dokumentów planistycznych.Zgodnie z rządową propozycją projekt studium będzie wyłożony do publicznego wglądu przez co najmniej 21 dni (obecnie - 30 dni), a plan miejscowy 14 dni (dzisiaj jest to 21 dni). Termin składania uwag do obu dokumentów wyniesie 14 dni (obecnie 21).Nowelizacja rozstrzygnie także wiele wątpliwości, które utrudniają stosowanie procedur planistycznych.Według teraz obowiązującej ustawy miejscowy plan musi być zgodny ze studium. W praktyce wywołuje to wiele problemów, nie wiadomo bowiem, czy ma być wiernym odzwierciedleniem studium, czy wystarczy zgodność z głównymi jego założeniami. Projekt natomiast przewiduje, że plan będzie uwzględniał ustalenia studium, choć nie musi być z nim tożsamy.Noweli...
REKLAMA
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA