fbTrack

Podatki

Prawo do lokalu przy składaniu wniosku

Osoba, która chce odzyskać VAT za materiały budowlane, musi mieć tytuł prawny do lokalu w chwili, gdy składa wniosek o zwrot podatku. Nie zaś w momencie zakupu
Tak zdecydował dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Ośrodek Zamiejscowy w Pile (nr P1-D/4150005/07). Nie zgodził się z postanowieniem naczelnika Urzędu Skarbowego w Pile, ponieważ uznał, że zostało ono wydane z rażącym naruszeniem prawa.
Chodziło o ustalenie, czy we wniosku o zwrot części wydatków poniesionych na cele mieszkaniowe podatnik może uwzględnić również faktury, które potwierdzają zakup materiałów budowlanych, zanim jeszcze uzyskał tytuł prawny do lokalu. Według organu podatkowego I instancji podatnik nie może skorzystać z prawa do zwrotu części wydatków, bo umowa ze spółdzielnią mieszkaniową nie zawierała klauzuli, że zobowiązuje się ona udostępnić lokal po wybudowaniu, a przed ustanowieniem prawa własności. Podatnik nie posiadał tytułu prawnego do lokalu, nie mógł więc skorzystać z prawa do zwrotu za ten okres. Innego zdania był jednak dyrektor Izby Skarbowej, który przychylił się do stanowiska podatnika. W uzasadnieniu decyzji przypomniał, że zwrot dotyczy wydatków poniesionych i udokumentowanych fakturami wystawionymi w okresie od 1 maja 2004 r. do 31 grudnia 2007 r. i tylko na te materiały, których opodatkowanie wzrosło po przystąpieniu Polski do UE (zwrotowi podlega różnica między stawką w wysokości 7 a 22 proc.).
Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (DzU z 2005 r. nr 177, poz. 1468) zwrot przysługuje osobie, która posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane albo tytuł prawny do budynku lub lokalu mieszkalnego, albo pozwolenie na budowę. Co ważne, jak czytamy w uzasadnieniu decyzji, pojęcie "prawo do dysponowania nieruchomością", "pozwolenie na budowę" czy "tytuł prawny" odnosi się w ustawie o zwrocie niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym do momentu ustalania prawa do zwrotu (prawa do złożenia wniosku), a nie prawa do dokonywania wydatków. Dlatego istotne jest, by w momencie składania wniosku o zwrot podatnik dysponował jednym z tych praw. W tym konkretnym przypadku podatnik może więc złożyć wniosek po uzyskaniu tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego, ujmując w nim faktury dokumentujące poniesione wydatki.
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL