fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nieruchomości

Łatwiejsze przekształcenie praw do ziemi

Do Sejmu trafił projekt nowelizacji przepisów o przekształcaniu użytkowania wieczystego we własność. Jeśli przejdzie pomyślnie procedurę legislacyjną i stanie się prawem, pojawią się zachęty do takiego przekształcania. Przede wszystkim więcej osób będzie się mogło o nie ubiegać. Łatwiejsze stanie się też uiszczenie opłaty z tego tytułu.
Rząd proponuje wprowadzenie możliwości rozłożenia jej na raty. Okres spłat ma wynosić od 10 do 20 lat. Rozłożenie na raty będzie nie prawem, lecz obowiązkiem organu administrującego procedurą przekształceniową. Wystarczy, że użytkownik wieczysty złoży wniosek w tej sprawie. Pojawią się też dodatkowe bonifikaty dla użytkowników.
Obecnie dotyczą one tylko sytuacji, w której przekształcane jest prawo użytkowania wieczystego nieruchomości rolnej. Po wejściu wżycie nowych przepisów możliwa byłaby również bonifikata od opłaty przekształceniowej dotyczącej innych nieruchomości. Nieco poszerzony zostanie też krąg osób, którym przysługuje prawo nieodpłatnego przekształcenia użytkowania wieczystego.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA