fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Wykup powierzchni użytkowej

Wynajmuję lokal użytkowy w budynku należącym do m.st. Warszawy. Czy mogę się stać właścicielem takiego lokalu? (imię i nazwisko do wiadomości redakcji)Zgodnie z uchwałą z 24 czerwca 2004 roku Rady m.st. Warszawy w sprawie sprzedaży lokali użytkowych w domach wielolokalowych można je przeznaczyć na sprzedaż w drodze przetargu, a także w drodze bezprzetargowej. Sprzedaż jest dopuszczona pod jednym warunkiem - jeśli stan prawny nieruchomości jest uregulowany. Nie można też kupić lokali w domach przeznaczonych do rozbiórki lub wyburzenia.Lokale użytkowe objęte najmem można kupić w drodze bezprzetargowej. W tym celu należy złożyć wniosek, w którym najemca wyraża chęć nabycia takiego lokalu.Prawo przyznaje pierwszeństwo w nabywaniu lokali ich najemcom, jeżeli najmują je od co najmniej pięciu lat na podstawie umowy i nie zalegają z opłatą czynszu lub innymi opłatami z tytułu umowy najmu według stanu na dzień złożenia wniosku.Niezależnie od tego, aby lokal u...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA