fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Prawo najmu: lokatorzy kupują mieszkania na niewłaściwych warunkach

Marek Taranowicz
Nieznane
Ignorowanie istniejącego prawa najmu mieszkania sprzedawanego lokatorowi jest poważnym błędem skutkującym zawyżeniem ceny i konsekwencjami finansowymi. Nieprawidłowością jest też pomijanie nakładów lokatorów poniesionych na zbywane im lokale - twierdzą doktorantka INE PAN oraz biegły sądowy w zakresie wyceny przedsiębiorstw i szacowania nieruchomości
Nieruchomości są specyficznym przedmiotem obrotu, nie kupuje się ich w potocznym rozumieniu tego słowa (nieruchomości nie można zanieść do pośrednika lub po nabyciu zabrać ze sobą), lecz przenosi się prawa.Zbycie części nieruchomości, tj. lokalu obciążonego prawem najmu, wymaga zachowania określonych procedur, gdyż obrót nimi jest ograniczony i regulowany. Takim ograniczeniem jest nałożenie na znaczącą część właścicieli, którzy chcą zbyć część nieruchomości będącą mieszkaniem, obowiązku określenia wartości przyszłego samodzielnego lokalu, a następnie wynikającej z tej wartości ceny.Wartość części nieruchomości lokalowej określa się najczęściej na podstawie przepisów ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (dalej: ustawa). Według niej wartość rynkową nieruchomości stanowi najbardziej prawdopodobna jej cena, możliwa do uzyskania na rynku. Rozporządzenie Rady Ministrów z 21 września 2004 r. w sprawie wyceny...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA