fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Wystarczy doliczyć, by powstał koszt

Po zmianach w ustawach o podatkach dochodowych nie powinno być wątpliwości, że skapitalizowane odsetki mogą być zaliczone do kosztów podatkowych już w momencie ich kapitalizacji, a nie dopiero faktycznej zapłaty
Zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (updop) i art. 14 ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (updof) do przychodów nie zalicza się otrzymanych lub zwróconych pożyczek (kredytów), z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych pożyczek (kredytów). Zwrot zobowiązania głównego (kapitału) jest neutralny podatkowo.Nie dotyczy to jednak skapitalizowanych odsetek, które będą zawsze przychodem podatkowym w momencie kapitalizacji (zob. pisma Ministerstwa Finansów z 30 października 1993 r., PO 4/P-722603/93, z 7 marca 2000 r., PB 3/ 722-571-94/HS/00). W wyniku kapitalizacji nie dochodzi do faktycznego przepływu środków pieniężnych, co sprawia, że tak powstały przychód swym charakterem zbliżony jest do przychodu należnego i jednocześnie do środków pieniężnych pozostawionych do dyspozycji pożyczkodawcy.Lustrzanym odbiciem przepisów przywołanych powyżej są art. 16 ust. 1 pkt 10 lit. a updop i odpowiednio art. 23 u...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA