Jak rozliczyć karę umowną za zwłokę

Ten bowiem rodzaj kar umownych nie figuruje w zapisanym w art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (updof) wykazie wydatków nieuważanych za koszty uzyskania przychodów. Odnosi się do nich ogólna reguła przewidziana art. 22 ust.1 updof, że kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów. Kary umowne i odszkodowania nieuważane za koszty uzyskania przychodów zostały wymienione w art. 23 ust. 1 pkt 19 updof. Nie ma wśród nich kar za zwłokę w dostarczeniu towarów, robót i usług. Wymienia się tam tylko następujące kary umowne i odszkodowania: ¦ z tytułu wad dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług, ¦ z tytułu zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad, ¦ z tytułu zwłoki w usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług.Sankcja zatem w postaci zakazu zaliczania do kosztów podatkowych dotyczy tylko tych odszkodowań i kar umo...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL