fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Pracownika na zwolnieniu można skontrolować

Choroba pracownika nie jest tylko jego prywatną sprawą. Pracodawca nie musi wiedzieć, co mu dolega, ale może kontrolować, czy zwolnienie od pracy na czas choroby jest właściwie wykorzystywane
Prawo do kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnienia lekarskiego przez pracownika mają pracodawcy, czyli płatnicy składek do ZUS, oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych.Podstawę prawną takiego kontrolowania stanowi art. 68 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Pozwala on pracodawcom na sprawdzanie nie tylko sposobu wykorzystania zwolnień lekarskich, ale także ich prawdziwości. Szczegółowe zasady przeprowadzania kontroli określa rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 27 lipca 1999 r.Sprawdzenie prawidłowości wykorzystywania zwolnienia lekarskiego od pracy z powodu choroby polega na ustaleniu, czy ubezpieczony w czasie jego trwania nie wykonuje pracy zarobkowej lub nie wykorzystuje go w sposób niezgodny z jego celem.Nie każdy pracodawca może sprawdzać chorującego pracownika. Uprawnieni do tego są płatnicy składek do ZUS, którzy zgłaszają do ubezpieczenia chor...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA