fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firmy rzadziej chcą zawieszać układy pracy

Sytuacja finansowa nie zmusza już tak często pracodawców do zawierania ze związkami zawodowymi porozumień zawieszających stosowanie zakładowych układów zbiorowych
Jeżeli jest to uzasadnione sytuacją finansową pracodawcy, może zostać zawarte porozumienie o zawieszeniu stosowania układu zbiorowego. Takie układy podpisuje się w firmach, w których działają związki zawodowe. Regulują one rozmaite prawa i obowiązki stron stosunku pracy (np. kwestie wynagrodzeń, organizacji pracy czy wypoczynku). Układ może zostać zawieszony w całości lub w części.Porozumienie o zawieszeniu całego układu zbiorowego może być zawarte na trzy lata i musi być odnotowane przez Państwową Inspekcję Pracy. Z danych okręgowych inspektoratów pracy z Mazowsza, Śląska i Małopolski wynika, że maleje liczba tego rodzaju porozumień. -Do inspektoratu w Katowicach wpłynęło w 2005 r. 25 zgłoszeń o zawieszeniu zakładowych układów zbiorowych, w 2006 r. -20, a w pierwszej połowie 2007 r. - osiem. Najczęściej zawieszane są układy podpisywane przed 1994 r. zawierające wygórowane i zbyt kosztowne postanowienia -mówi Joanna Krakowska z katowic...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA