fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Refundacja albo dofinansowanie

W jakich terminach oddziały Ochotniczych Hufców Pracy wypłacają refundację wynagrodzeń młodocianych pracowników - za każdy miesiąc czy po przepracowanym roku?Strony same ustalają częstotliwość wypłaty tych środków w umowie o wypłatę refundacji. Wniosek o refundację pracodawca może składać przykładowo co miesiąc, co kwartał albo raz na pół roku.Zatrudniliśmy młodocianego w celu przygotowania zawodowego i złożyliśmy wniosek o dofinansowanie kosztów jego nauki. Egzamin młodociany powinien zdać we wrześniu tego roku. Problem jednak w tym, że po zakończeniu nauki w czerwcu wyjechał do pracy do Norwegii i prawdopodobnie do egzaminu nie przystąpi. Czy mimo to dostaniemy dofinansowanie?NIE Warunkiem uzyskania tej finansowej pomocy jest zdany egzamin przez młodocianego.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA